stentryk.dk

                          

                                                         Foreningen til Stentrykfagets Bevarelse

                                                                                                                                         

                                                          

 

 

 

Foreningen har ca. 30 medlemmer.

 

Kontingentet er pt. fastlagt til 150(!) Kr.

 

Foreningen støttes økon. af SCHUR, derudover er der indtægter fra salg af den årlige kunstmappe.

 

Medlemmer kan arbejde i værkstedet efter en introduktion, som kan forme sig som en "følordning" med én af de "gamle" eller et decideret intro-kursus.

 

Indmelding og aftaler ang. introduktion sker ved henvendelse til formanden. Se kontakt.

 

Du er velkommen til at kontakte foreningen her på siden.